Povinná výbava bicykla

Bicykel, ako aj iné dopravné prostriedky musí mať predpísanú povinnú výbavu, bez ktorej sa bicykel nesmie použiť na premávku v cestnej doprave.
PRILBA: Pre všetkých cyklistov je povinná ochranná prilba. U ľudí starších ako 18 rokov je prilba povinná počas jazdy mimo obce, deti do pätnásť rokov ju musia nosiť stále.
BRZDY: Cyklista je povinný zabezpečiť svojmu bicyklu dve, na sebe nezávislé účinné brzdy.
OSVETLENIE: Bicykel musí mať vzadu odrazové sklíčko červenej farby, toto svetlo môže byť v premávke umiestnené nie len na bicykli ale aj na odeve cyklistu, musí však byť vzadu. Vpredu musí byť biele odrazové sklíčko. Taktiež, môže byť umiestnené na odeve cyklistu vpredu. Odrazové sklíčka oranžovej farby musia byť umiestnené na oboch stranách pedálov alebo na obuvi, prípadne v jej tesnej blízkosti.
VOLITEĽNÉ VYBAVENIE: Bicykel môže byť vybevený blatníkmi, ktoré musia prekrývať celú šírku behúňa nezaťaženej pneumatiky z oboch strán. Bicykel ďalej môže byť vybavený krytom reťaze, pomocným sedadlom pre dieťa alebo nosičom batožiny, ktorý musí byť riadne a spoľahlivo pripevnený a nesmie ovplyvňovať bezpečnosť jazdy.
ZA ZNíŽENEJ VIDITEĽNOSTI: Za zníženej viditeľnosti musí byť bicykel vybavený vpredu bielym svetlom. Vzadu musí bicykel mať svetlo červenej farby, ktoré svieti alebo bliká. Všetky svetlá musia byť vybavené zdrojom energie, ktoré udrží  svetlá svietiť po dobu 1,5 hodiny nepretržite. Za zníženej viditeľnosti  je potrebné, aby cyklista mal na sebe reflexnú vestu, alebo aspoň iné reflexné oblečenie. To isté platí aj pre chodcov.
INÉ: Bicykel musí mať pneumatiky a ráfiky, ktoré nesmú vykazovať trhliny, praskliny prípadne iné deformácie, ktoré by zjavne narúšali bezpečnosť jazdy.