Otvorenie cyklotrasy Sarospatak - KE

Cyklotrasa sa realizovala v rámci Programu cezhranicnej spolupráce medzi Madarskou a Slovenskou republikou a celkové náklady na jej vybudovanie v spomínaných obciach na slovenskej strane boli vo výške 764 173,50 €. Nenávratná dotácia od Európskej únie bola vo výške 649 547,91 €, štátny rozpocet Slovenskej republiky prispel sumou 76 417,40 € a zvyšnú sumu do výšky celkových nákladov uhradili obce zúcastnené na projekte. Prostredníctvom projektu sa vybudovalo takmer 12 km novej asfaltovej cyklotrasy a spolu s úsekmi prechádzajúcimi po cestách III. triedy má okruh novej cyklotrasy na slovenskej strane 27,5 km. Najväcšou zaujímavostou a atrakciou na trase cyklotrasy je cyklistická lávka cez rieku Hornád v katastri obce Trstené pri Hornáde. „Pri jej budovaní sa vyskytli technické problémy spojené so zmenou projektu, napriek tomu sa však toto krásne dielo podarilo dokoncit a dnes už slúži na svoj úcel. Jedná sa o lávku, ktorá je navrhnutá ako visutá lanová konštrukcia s mostovkou na závesoch. Hlavné piliere lávky sú tvorené dvojicou ocelo-betónových stlpov mierne šikmých o celkovej výške cca. 11,23 m. Šírka lávky je 3,5 m, vozovku tvoria drevené mostiny a zábradlie je tvorené z ocelového rámu vyplnené tahokovom. Celková cena lávky je 343 961,74 €“, uviedla starostka obce Trstené pri Hornáde Božena Letková. Vybudovanie tejto cyklotrasy prispeje k pohodlnejšiemu a bezpecnejšiemu prepojeniu miest Košice a Sárospatak pre vyznávacov cyklistického športu a taktiež napomôže k rozvoju cestovného ruchu a vytváraniu nových príležitostí v obciach, cez ktoré táto cyklotrasa prechádza.

Erb Skároš
Erb Gyňov
Erb Čaňa
Erb Trstené pri Hornáde
Erb Ždaňa