HRAD FUZER (HU)
Košice - Barca - Valaliky - Geča - Čaňa - Ždaňa - Skároš - Hollóháza - Fuzérkomlós - Fuzér - Lászlotánya - Skároš - Ždaňa - Čaňa - Geča - Valaliky - Barca - Košice

75,0 km. 04:22 hod. 08:04 hod. 780 m.
Celková vzdialenosť Čas bez prestávok Čas s prestávkami Prevýšenie

Mierne náročná cyklotúra do Maďarska, konkrétne na hrad Fuzer. Cyklotrasa sa dá označiť za kopcovitú smerom tam, naspäť väčšinu času sa ide dole kopcom. Vstupné na hrad: 300 forintov deti, študenti a 500 forintov dospelí. Viac informácií nájdete v našom denníku, kde sa dočítate, ako sme cyklotrasu prešli my.

 

Bike route 2 172 334 - powered by Www.bikemap.net