Plánované trasy

Všetky plánované trasy sú predbežné a môžu sa zmeniť!

Názov etapy
Hejce (HU) 87,2 km cca. 400 m 1 deň
PO, Giraltovce, Vranov nad T. 190,1 km cca. 1820 m 2 dni
Okolo Bukovca 61,5 km cca. 670 m 1 deň
MI, Sobrance, Trebišov 165,2 km cca. 540 m 2 dni  
Klin nad Bodrogom 79,4 km cca. 570 m 1 deň
Herľany, Kecerovce 75,0 km cca. 620 m 1 deň
Bogota 54,8 km cca. 810 m 1 deň
Čaňa, Izra, Slanec 55,2 km cca. 960 m 1 deň  
Zádiel 116,9 km cca. 250 m 2 dni
Ružín a okolie 79,9 km cca. 880 m 1 deň
Kojšov a Margecany 123,0 km cca. 1890 m 1 deň
Štartovacia jazda 38,6 km cca. 300 m 1 deň
Spolu: 1139,3 km 9940 m 15 dní