OKOLO RUŽÍNA
Košice - Košická Belá - Vodné dielo Ružín - Malá Lodina - Veľká Lodina - Kysak - Trebejov - Malá Vieska - Družstevná pri Hornáde - Kostoľany nad Hornádom - Košice

83,14 km. 04:16 hod. 06:00 hod. 880 m.
Celková vzdialenosť Čas bez prestávok Čas s prestávkami Prevýšenie

Cyklotrasa vedie (takmer) po celý čas popri rieke Hornád až ku vodnému dielu Ružín, ktorý je strategické miesto vodohospodárskej výstavby na východnom Slovensku. Pomerne nenáročná, poldňová cyklotúra vedúca cez príjemné prírodné miesta ale aj cez malebné dedinky Košického kraja.


Trasa 1980172 - powered by Bikemap