KOJŠOV A MARGECANY
Košice - Baňa Bankov - Košická Belá - Košické Hámre - Malý Folkmar - Opátka - Kojšov - Žakarovce - Jaklovce - Margecany - Klenov pri Prešove - Miklušovce - Sedlice - Suchá Dolina - Ľubovec - Ruské Pekľany - Pri Svinke -
Obišovce - Lemešany - Chabdžany - Janovík - Bretejovce - Seniakovce - Ploské - Kráľovce - Vajkovce - Rozhanovce - Košické Olšany - Sady nad Torysou - Košická Polianka - Košice
 


Text zatiaľ nie je k dispozícii


Trasa 1985662 - powered by Bikemap 


Celková vzdialenosť: 123,0 km
Stúpanie: cca. 1890 m
Čas: jednodňová túra*
Tam aj späť: bicykel
Obtiažnosť: 8/10
* celkový čas etapy bude uvedený po prejdení trasy