KLIN NAD BODROGOM A VÍNNA CESTA

Košice - Nižná Hutka - Bohdanovce - Rakoš - Slanec - Slanské Nové Mesto - Zemplínska Teplica - Egreš - Čeľovce - Nižný Žipov - Lastovce - Michaľany - Luhyňa - Čerhov - Veľká Tŕňa - Malá Tŕňa - Borša - Viničky - Streda nad Bodrogom - Klin nad Bodrogom

89,0 km. 04:08 hod. 07:45 hod.* 750 m.
Celková vzdialenosť Čas bez prestávok Čas s prestávkami Prevýšenie

Jednodňová, zaujímavá cyklotrasa Vás prevedie krásami juhu východného Slovenska. Prejdeme Slanské pohorie a budeme prechádzať Východoslovenskou nížinou až k najnižšiemu bodu Slovenskej republiky, ktorý sa nachádza pri obci Klin nad Bodrogom. Úroveň tohto miesta činí 94 m.n.m.
Cestou prejdeme cez populárne územia Tokajskej vínnej oblasti a budeme križovať aj Vínnu cestu. Späť bude cesta ľahšia, využijeme vlakové spojenie medzi Košicami a Čiernou nad Tisou.

* čas ktorý je uvedený zahŕňa aj prestávky, aj cestu vlakom zo Stredy nad Bodrogom do Košíc.


Trasa 1930632 - powered by Bikemap