14:30 Cyklopotulka: TAJOMSTVÁ KRÁSNEJ
Kde vedie tajomný krasňanský tunel, ako tragicky skončili Židia v Krásnej počas vojny? Odpovede na tieto a mnoho iných tajomstiev z Krásnej prinesie potulka Tajomstvá Krásnej.
Stretneme sa o 14:30 pred kaštieľom v Krásnej. Na tento program je nutný bicykel.

16:00 HLAVNÝ PROGRAM + VERNISÁŽ
Premiéra krátkeho filmu o projekte, prezentácia fotografií z našich cyklovýletov, rozhovory so zaujímavími cyklistami, prezentácie z cesty do Španielska na Camino de Santiago, malé občerstvenie a mnoho iného. Na záver nás čaká špeciálne hudobné prekvapenie.
Program začína o 16:00, čiže hneď po skončení cyklopotulky. Stráženie bicyklov z cyklopotulky počas programu v kaštieli je zabezpečené.

Dňa 1.septembra 2013 bude na autobusovej linke 13 v oboch smeroch umožnená preprava bicyklov vo všetkých spojoch označených pikrogramom bicykla a logom projektu BIKE 2013. Cestovný lístok za prepravu jedného bicykla je 0,60€ / 60 minút.

Ďakujeme partnerom za podporenie podujatia:


Mestská časť Košice-Krásna


Prekladateľské a tlmočnícke služby

Výroba kožených materiálov

Cyklokuriérske služby

Zachráňme kaštieľ v Krásnej n.o.

Labaš

Dopravný podnik mesta Košice

Regionálny operačný program

Európska únia

Európske hlavné mesto kultúry

Gymnázium Park mládeže

Atendy š.s.
Potraviny u Baróna Krásna

Projekt Kaštieľ v Krásnej nad Hornádom - rekonštrukcia je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 "Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013",  Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.