Prechádzame na letný čas počas sviatkov jary za sneženia

Už tento sviatočný víkend prechádzame v našich končinách späť, zo zimného času na letný. V reálnom živote to znamená posun hodinových ručičiek v noci zo soboty na nedeľu z 02:00 na 03:00. Na tento dôležitý fakt netreba zabúdať, neprestavenie hodiniek môže spôsobiť problémy. Zároveň sa treba pripraviť na špeciálnu organizáciu mestskej hromadnej dopravy počas noci zo soboty na nedeľu. Viac info o zmene MHD nájdete tu.

Okrem zmeny času prichádzajú aj najvýznamnejšie sviatky v katolíckom svete, Veľkonočné trojdnie, ktoré začína Zeleným štvrtkom a končí sa Veľkonočným pondelkom, ktorý sa podľa meteorológov bude veľmi podobať nie na jar ale na príchod zimy.

Stránka projektu si prejde počas voľných dní veľkonočných prázdnin zopár zmenami, zmení sa úvodná stránka ktorá nebude informovať o projekte, ale konkrétne o dôležitých cyklistických štatistikách a podobne. Štartujemeuž predsa za necelých 40 dní!