Štart projektu a jar sa blížia

Projekt sa nezadržateľne blíži k svojmu začiatku, o necelý mesiac, 5.mája 2013 odštartujeme projekt otvorením Nultého cyklopoludníka v katastri mestskej časti Krásna nad Hornádom pri moste pre peších. Hneď po otvorení odštartujeme aj prvú etapu projektu - tzv. Štartovaciu etapu, ktorá povedie cez významné a zaujímavé miesta Košíc. Otvorenie cyklopoludníka je naplánované na 10:00, štart prvej etapy krátko po tom.

Prípravy, prípravy ... naozaj je ich toľko?
Celý nápad, ako mnohí vedia, vznikol začiatkom decembra minulého roku. Hneď po Vianociach sme predstavili aj webovú stránku, ktorá prešla koncom marca grafickou zmenou. V týchto dňoch sa začínajú dolaďovať posledné potrebné veci ako je nákup reflexných viest, potlač tričiek či výroba nultého cyklopoludníka.

BLOG O: Ignorácia alebo neschopnosť?
Nečakal som, že toto budem musieť (chcieť) napísať na našu stránku ale rozhodol som sa že predsa to tu dám. Ide o to, že počas príprav programu aj na Štartovací deň sme kontaktovali viacero subjektov, ktoré vedú naše mestské časti. Čo bolo asi najviac potrebné, bola odpoveď mestskej časti Krásna. Kontaktovali sme priamo starostu a to dokonca dva krát - na jeho pracovný email (na ktorý by mal ako politik slúžiaci nám - obyvateľom odpísať) a na jeho súkromný email (nakoľko cez jeho pracovný email neodpovedal). Doteraz sme sa nedočkali žiadnej odpovede a to sme nechceli žiadne peniaze, granty, ale len obyčajnú pečiatku do nášho cyklodenníka a povolenie umiestniť cyklopoludník na územie Krásnej. Nič. Rozmýšľam že pôjdem na návštevu na úrad osobne :).